INICIJACIJA U WICCU

Nema ljudske kulture koja ne praktcira neki oblik incijacije. Još u plemenska vremena ljudi su primjetili da određeni trenuci znače velike prekretnice za život pojedinca. Za dječake to je vjerojatno bio prvi lov, a za djevojčice prva menstruacija koja je označavala spolnu zrelost. Plemena su ubrzo razvila rituale kako bi obilježila te važne trenutke i putem njih komunicirala i samom pojedincu, ali i cijelom plemenu da se uloga pojedinca u plemenu promijenila.

Inicijacija je početak, početak nečeg novog. To može biti nova faza života: adolescencija, brak, zrelost ili starost. Može biti pripadnost novoj društvenoj skupini ili može biti duhovna inicijacija koja označava početak duhovnog života pojedinca. Svaka inicijacija sa sobom nosi simboliku smrti i ponovnog rođenja, umiremo za ono staro što je bilo prije i rađamo se za novo što nam dolazi.

U Wicci na incijaciju možemo gledati na nekoliko načina i nijedan nije više niti manje točan, svi je oni opisuju iz različitih uglova.

Mistično iskustvo

U tradicijama misterijskih religija, poput Eluzinskih i Orfičkih misterija Stare Grčke, incijacija je bila način prijenosa mističnog znanja koje se nije moglo prenijeti riječima. Kroz igru svjetla, sjene, boja i mirisa, simbola i riječi, a ponajviše energijom koja se podiže u krugu mijenja se stanje svijesti inicijanta i on doživljava transpersonalno iskustvo nakon kojeg drugačije gleda na sebe, druge i život.

Sijanje sjemena

Drugi način gledanja na incijaciju je da ona sije duhovno sjeme u pojedincu. Koliko će to sjeme nakon incijacije izrasti ovisi o tome koliko će incijant pažnje i truda posvetiti svom duhovnom razvoju. To znači da učinci incijacije ne nastupaju odjednom nego se razvijaju postupno kroz vrijeme kako incijant radi obrede i meditacije duhovnog puta koji je odabrao.

Obred prijelaza

Francuski etnolog Arnold van Gennep prvi je uveo termin ‘obredi prijelaza’ i indentificirao je tri stadija obreda: Separaciju u kojoj pojedinac prestaje biti dio zajednice, odnosno njegova stara uloga u njoj nestaje. Liminalno stanje u kojem nije dio zajednice nego se nalazi ‘između svijetova’, ponakad tamo prolazi iskušenja i suočava se sa tamnim djelovima sebe. I na kraju inkorporaciju u kojoj se priključuje novoj zajednici ili staroj zajednici, ali u novoj ulozi.
U Wicci incijaciju doživljavamo kao transformaciju i pitamo se koji dio nas želimo da sa inicijacijom umre, a koji novi dio želimo da se rodi.

Znak pripadnosti

Inicijacija ima i društvenu ulogu, ona označava početak pripadnosti određenoj društvenoj skupini. U Wicci incijant putem inicijacije postaje dio kovena, ali i šire wiccanske zajednice i prepoznat je kao Wiccan u svim dijelovima svijeta. Ako se preseli u drugu zemlju može tamo potražiti koven i s njima nastaviti prakticirati. Neki koveni će ga automatski primiti, a neki će možda tražiti da ponovi osnovnu incijaciju kako bi se bolje uskladio s grupnim umom kovena. 

STUPNJEVI INICIJACIJE U WICCU

Inicijacije u Wicci predstavljaju duhovni razvoj pojedinca. On se rijetko događa odjednom, već često ima puno stadija i etapa. Stoga se inicijacije tradicionalno dijele na tri stupnja koji simboliziraju tri najvažnija dijela duhovnog razvoja. Neki ljudi s pravom tvrde da se netko u određeni duhovni put može incirati samo jednom i za više stupnjeve inicijacija koriste termin ‘elevacija’. Mi ćemo zbog jednostavnosti nastaviti koristiti termin inicjacija za sve stupnjeve. 

PRVI STUPANJ

Incijacija prvog stupnja je inicijacija u krug Boginje. Ona je poput dolaska kući u Njeno naručje. Neki koveni  prije nisu uopće zazivali Boga kada bi radili incijacijaciju u prvi stupanj jer su smatrali da je on posvećen isključivo Majci i obnovi ženske energije. U današnje vrijeme većina kovena ipak zaziva oba Božanstva jer se smatra da je ravnoteža energija temelj Wicce i da inicijant treba odmah upoznati oba Božanstva, no fokus na Boginju se nije promijenio. 

Zadatak prvog stupnja je ovladati sa sva četiri elementa unutar sebe i oko sebe. Ovladati zapravo znači dobro upoznati i razviti dobre odnose. Cilj je da dovedemo različite funkcije svoje ličnosti u ravnotežu i uskladimo svoj um, tijelo, emocije i duh. To nije jednostavan ni lagan zadatak i brzina kojom njime ljudi ovladavaju najviše ovisi o tome koliko su prije inicijacije radili na sebi. 

Inicijacijom u 1. stupanj osobe su priznate kao Svećenici i Vještice.

DRUGI STUPANJ

Kako je prvi stupanj predstavljao Boginju tako drugi stupanj predstavlja Boga. U Wicci prihvaćamo suprotnosti života, znamo da osim svijetla postoji i tama i da je smrt neizbježan dio kruga života i kao takvu je poštujemo i prihvaćamo. 

U drugom stupnju srećemo Tamni aspekt Boga i suočeni s paradoksima života bivamo stavljeni u liminalni prostor vještičarstva.

Drugi stupanj budi naše potisnute strahove i traume, prisiljava nas da se susretnemo sa tamnim dijelom sebe, svojom Sjenom i da ju integriramo. On je ‘prava’ incijacija jer nosi direktnu simboliku smrti i ponovnog rađanja. Sada shvaćamo nužnost prvog stupnja i integracije svoje ličnosti kako bi uspiješno mogli proći kroz iskustvo drugog stupnja. 

Inicijacijom u 2. stupanj osobe su priznate kao Visoki Svećenici.

TREĆI STUPANJ

Treći stupanj predstavlja alkemijski brak. Ženska energija s kojom smo ovladali na prvom stupnju i muška energija s kojom smo ovladali na drugom stupnju sada se povezuju i sjedinjuju. Napokon dosežemo pravu ravnotežu, sve suprotnosti u nama su pomirene i otvaramo se svojoj božanskoj prirodi, dok ego polako blijedi i nestaje. 

Plod alkemijskog braka je hermafrodit ili dijete svijetla, on predstavlja naše pravo Jastvo, božansku bit, Sveti Gral duhovne potrage. Jung je kontraseksualni dio ženske psihe nazivao animus, a muške anima. Mogli bi reći da treći stupanj budi našu animu/animus i sjedinjuje nas s njime premještajući organizacijski princip psihe sa Ega na Self. 

TKO RADI INICIJACIJE U WICCU

Da bi se netko inicirao u Wiccu potrebno je da nađe autentični Wiccanski koven koji je voljan primiti ga u trening i napraviti inicijaciju. Wicca od samih svojih početaka za duhovna učenja ne naplaćuje i to se nije promijenilo, no to i znači da vam inicijaciju nitko neće nuditi i da ju morate sami tražiti.

U Wiccu mogu inicirati jedino Visoki svećenici 2. i 3. stupnja. Oni također imaju pravo osnovati vlastiti koven. Uvijek je moguće raspitati se i provjeriti da li netko doista ima inicijacije i stupnjeve koje tvrdi da posjeduje. Wiccanska obitelj nije tako velika i u dva-tri emaila za bilo koga možemo provjeriti da li doista ima stupnjeve koje tvrdi. Nažalost situacija lažnog predstavljanja u svijetu je bilo puno. Također nažalost nisu svi pravi Wiccani ujedno i osobe od integriteta i prije nego nekome date svoje povjerenje moguće se raspitati da li su drugi koveni za njih spremni jamčiti.

KAKO ZNATI DA JE INICIJACIJA U WICCU ZA MENE

To je prvenstveno osjećaj, osjećaj duboke privlačnosti, osjećaj prepoznavanja i osjećaj pripadanja. Većina ljudi prvo čita, onda isproba paganizam iz knjiga ili se priključi nekoj otvorenoj paganskoj grupi, ako im se to svidi, a istovremeno osjećaju da ih Wicca i njene Misterije i dalje zovu onda krenu tražiti autentični koven…